Vychylovka (potok)

potok na Kysuciach

Vychylovka je potok na Kysuciach, na území okresu Čadca.[1] Je to pravostranný prítok Bystrice a má dĺžku 9,6 km.

Pri osade Vychylovka preteká kolmo na smer vrstiev flyšového pásma a vytvára skalné koryto s prahmi s dĺžkou cca 150 a šírkou cca 30 m (PP Vychylovské prahy).[2]

Prameň: na rozhraní Kysuckých Beskýd a Oravských Beskýd na juhovýchodnom úpätí Rycierovej hory (1 225,5 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 915 m n. m.[2]

Smer toku: prevažne na juhozápad, medzi Podrycierovou a Vychylovkou na juh

Geomorfologické celky: Kysucká vrchovina, podcelok Bystrická brázda[3]

Prítoky: sprava Májovský potok, Brhlov, prítok spod Bugaja (1 140,0 m n. m.), z doliny Pri skalka, zľava Chmúrov potok

Ústie: do Bystrice pri obci Nová Bystrica v nadmorskej výške okolo 525 m n. m.

Obce: iba Nová Bystrica a jej osady Podrycierová, Vychylovka a ďalšie

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-02-12]. Dostupné online.
  2. a b Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-02-12]. Dostupné online.
  3. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-31]. Dostupné online.