Vymedzovacie zámeno

Vymedzovacie zámenázámená, ktoré vyjadrujú neúplnosť, odlišnosť, súhrnnosť, totožnosť alebo výlučnosť. Niektoré z nich sa dajú skloňovať ako prídavné mená (vzory pekný, cudzí).

Patria medzi ne nasledujúce slová a slovné spojenia: ten istý, tenže, taký istý, takže, toľko isto, tak isto, sám, samý, iný, inšie, inakší, inakšie, inam, inde, inak, inokade, inokadiaľ, žiadny, žiaden, nijaký, nikdy, nikde, nikam, nič, všetko, všetci, vždy, všade, každý.