Vzdušnina môže byť:

  • v fyzike: spoločný názov pre plyny (v užšom zmysle) a pary (spoločnou vlastnosťou vzdušnín je tekutosť, značná stlačiteľnosť a tepelná rozťažnosť)[1], synonymum: vzdušina, pozri plyn, para, tekutina
  • v meteorológii: vzduchová hmota [2]
  1. GANČO, Martin. Mechanika tekutín. Skriptá SjF SVŠT. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1990. 240 s. ISBN 80-05-00549-0.
  2. Anglicko-slovenský technický slovník. 1. diel A-J. 3. vyd. Bratislava : Alfa, 1993. 728 s. ISBN 80-05-00845-7. S. 43