Vztlaková klapka

Vztlaková klapka (anglicky wing flap) je „pohyblivá plocha umiestnená na odtokovej časti krídla, ktorá slúži na zväčšenie jeho vztlaku“.

Plne sklopená jednoduchá klapka

FunkciaUpraviť

Hlavnou funkciou vztlakových klapiek je zvýšiť vztlak lietadla pri nízkych rýchlostiach, t. j. znížiť pádovú rýchlosť lietadla pri vzlete a pristávaní, ale aj pri iných manévroch, kde je potrebná nízka rýchlosť.

Typy klapiekUpraviť

  • Jednoduchá (obyčajná) klapka (angl. Plain flap) - taká, ktorá sa len sklápa a nevytvára štrbinu; tvorí ju celá zadná časť krídla.
  • Odklápacia (odštiepna) klapka (angl. Split flap) - taká, ktorá sa len sklápa a nevysúva; tvorí ju spodná odtoková časť krídla.
  • Jednoštrbinová klapka (angl. Slotted flap) - klapka na odtokovej časti krídla, ktorá vysunutím vytvára jednu štrbinu medzi krídlom a klapkou.
  • Fowlerova klapka (angl. Fowler flap) - jednoštrbinová klapka, ktorá sa vysúva mimo základného obrysu krídla; zasunutá tvorí súčasť dolného povrchu odtokovej časti krídla.
  • Dvojštrbinová klapka (angl. Double-slotted flap) - klapka v zadnej časti krídla, ktorá vysunutím vytvára dve štrbiny.
  • Pevná (Junkersova) klapka (angl. Fixed (Junkers) flap) - klapka so stálou polohou za odtokovou časťou krídla.
  • Sklopná nábežná hrana (angl. Dropable leading edge) - sklopná nábežná časť krídla.
  • Nábežná odklápacia (Krugerova) klapka (angl. Kruger flap) - dolná časť nábežnej hrany, ktorá sa odklápa smerom dopredu.[1]

ZdrojeUpraviť

  1. NEDELKA, Milan, a kol. Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový. Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 1998. 494 s. ISBN 80-968073-0-7. S. 137.