Vážený priemer nákladov na kapitál

(Presmerované z WACC)

Vážený priemer nákladov na kapitál alebo priemerné vážené náklady kapitálu (angl. weighted average cost of capital, skrátene WACC) je úroková miera používaná vo finančnom rozhodovaní, ktorá vyjadruje priemernú cenu, ktorú musí firma zarobiť a zároveň zaplatiť vlastníkom a veriteľom.

Vzorec WACC upraviť

Zápis WACC sa uvádza v tvare:

 

kde:

  celková trhová hodnota kapitálu
  trhová hodnota cudzieho kapitálu
  trhová hodnota vlastného kapitálu
  náklady na cudzí kapitál
  náklady na vlastný kapitál pri danej úrovni zadĺženia
  sadzba dane z príjmu

Vstupné údaje upraviť

Náklady na cudzí kapitál sa odhadujú z trhových cien cudzieho kapitálu, ktorý môže mať rôzne formy, napr. dlhopisy, bankové úvery, lízingové financovanie. Cena cudzieho kapitálu môže zahŕňať viacero komponentov, napr. ako úroky, disážio alebo ďalšie výdavky (napr. poplatky spojené so získaním úveru).

Na odhad nákladov na vlastný kapitál sa používa viacero metód. Najznámejšia metóda je model CAPM (capital asset pricing model).

WACC a kapitálová štruktúra podniku upraviť

Vzájomné vzťahy nákladov kapitálu a kapitálovej štruktúry podniku rozpracovali na základe svojich modelov, tzv. teorémy invariancie známych aj pod názvom teorémy M&M, ekonómovia Merton H. Miller a Franco Modigliani.

Literatúra upraviť

  • M. Miller and F. Modigliani: Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. American Economic Review, June 1958