Web (webový prehliadač)

webový prehliadač

Web (predtým Epiphany) je webový prehliadač pre desktopové prostredie GNOME. Je to nástupca webového prehliadača Galeon. Je založený na renderovacom jadre WebKit, podobne ako Chromium, Safari a mnohé iné prehliadače. Epiphany bol spočiatku založený na renderovacom jadre Gecko a v prechodnom období v r. 2007-2008 umožňoval zobrazovanie cez obidve jadrá - Gecko aj WebKit. Obsahuje funkcie ako prehliadanie v paneloch, správa cookies, blokovanie vyskakujúcich okien a systém na správu rozšírení. Je to slobodný softvér a patrí medzi najrýchlejšie prehliadače vôbec.

Epiphany