Web Feature Service je štandard popísaný v ISO norme 19142 [1]. Získava priestorové dáta vo forme geoprvkov, teda vo vektorovom formáte (čiary, body, polygóny). Minimálna požiadavka na geoprvok je geometria. Služba sa špecializuje na prvky architektúry klient/server. Definuje prístup a modifikáciu dát s využitím protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol). Prvky už nie sú definované len pomocou XML, ale aj pomocou GML. Prioritné je poskytnutie aktuálnych vektorových dát. Používateľ má možnosť pracovať s dátami z rôznych zdrojov s využitím textových protokolov vo formáte GML. Podrobnú špecifikáciu služby udržiava organizácia OGC. Toto konzorcium už vydalo viacero verzií služby (1.1.0, 1.2.0). Pre iniciatívu INSPIRE je využívaná štandardizácia č. 2.0. Základom služby sú operácie vytvárania, aktualizácie, mazania, uzamykania, dopytu geografických prvkov, nie celých mapových dlaždíc (rozdiel oproti WMS). Požiadavka na Web Feature server pozostáva z dopytu a transformácie, ktoré sú aplikované v dátových skladoch. Dátový sklad musí podporovať službu WFS.

WFS služby vykonáva požiadavku, na ktorú odpoveď posiela v dokumente formátu GML. Výhodami služby sú využitie pre sofistikované operácie a modelovanie priestorových štruktúr. Ďalším pozitívom je spomínané definované rozhranie pre prístup ku geoprvku s využitím protokolu HTTP. To umožňuje spracovať údaje z rôznych zdrojov.

Operácie podporované WFS podľa štandardu OGC upraviť

  •  GetCapabilities – služby popisuje svoje funkcie (typy geoprvkov, podporované operácie)
  •  DescribeFeatureType – pre popísanie typu geoprvku
  •  GetFeature – pre získanie informácie o prvku (geometria a podobne), môžeme definovať filter pre výber prvkov alebo informácií, ktoré služba zobrazí
  •  Transaction – vykonanie modifikácie prvku (pridanie, odstránenie, aktualizácia, ...)
  •  LockFeature – uzamknutie ľubovoľného počtu prvkov, kým prebieha ich spracovanie transakcia a podobne

Druhy WFS serverov upraviť

  •  Basic web feature server – s povinnými operáciami GetFeatureType, GetCapabilities, GetFeature (určený na čítanie) 
  •  Transaction Web feature server – okrem rovnakých operácií ako Basic WFS podporuje aj modifikáciu prvkov (EN: Translaction) a voliteľné operácie spolu s uzamknutím geoprvkov (EN: LockFeature).

Zdroj upraviť