Webový zdroj, inak nazývaný aj webový kanál (v angličtine web feed alebo news feed), je označenie pre dátový formát obsahujúci často aktualizované údaje z webových lokalít, napríklad spravodajské články, príspevky v blogoch, informácie o počasí, rebríčky, výsledky vyhľadávania a pod. Proces ktorým sa webový zdroj dostáva k užívateľovi, sa nazýva odoberanie, sústredenie niekoľkých takýchto zdrojov je známe ako agregácia, agregujúci softvér agregátor, v niektorých prípadoch RSS čítačka.

Ikona označujúca webový zdroj

Špecifickým prípadom poskytovania a odoberania webového zdroja je syndikovaný zdroj. Syndikácia je poskytovanie informácií o údajoch alebo stránkach (článkoch) z rôznych webových lokalít v jednom webovom zdroji. Častým prípadom je syndikovanie výberových informácií na základe určeného kritéria.

Webové zdroje sú poskytované v niekoľkých formátoch, pôvodne HTML alebo XML dokumenty obsahujúce odkazy na webovú lokalitu alebo jej podsekcie, najnovšie sa používa rodina formátov RSS a Atom umožňujúcich syndikáciu aj iných informácií ako sú textové (obrázky, audio a video obsah, časové a geografické značky, ikony).

Pozri aj upraviť