West New York je mesto v okrese Hudson County v štáte New Jersey v Spojených štátoch. Podľa sčítania v roku 2000 tu žilo 45 768 obyvateľov.