Wikipédia:Žiadosť o práva správcu rozhrania/Archív

Toto je archív uskutočnených hlasovaní o práva správcu rozhrania. Opakované hlasovania o tej istej osobe s odlišným názvom podstránky sú označené kurzívou.

Pri archivácii podstránok sa na začiatok uvedie číselne výsledok hlasovania a na začiatok a koniec sa pridajú texty šablón {{subst:rfa-archív-štart|výsledok=symbol + výsledok slovne}} a {{rfa-archív-koniec}}

Indikátory
… zvolený; … nezvolený; … potvrdený; … nepotvrdený; … stiahnuté
  1.   Teslaton – zvolený do funkcie správcu rozhrania 22. júna 2023 pomerom hlasov 13:0:0
  2.   Danny B. – nezvolený do funkcie správcu rozhrania, nebolo dosiahnuté kvórum.

Zoznamy upraviť