Wikipédia:Konať v dobrej viere

Konať v dobrej viere znamená konať s dobrým úmyslom, pre všeobecné blaho.