Wikipédia:Relevantnosť

Relevantnosť je súhrnný pojem, ktorý na Wikipédii zahrnuje:

Dôležitosť a zaujímavosť sa považujú za samostatné kritériá, ktoré sa vzťahujú na encyklopedické články—musia byť významné a súčasne zaujímavé. Skutočnosť, že informácia je pravdivá a dá sa o nej citovať zdroj, neznamená automaticky, že spĺňa kritériá významnosti na zaradenie do článku.