Táto stránka obsahuje zoznam vyznamenaní, ktoré môžu získať slovenskí redakori Wikipédie. Pri každom vyznamenaní sa potom zaznamenávajú Wikipediáni, ktorí ho dostali.

Udeliť vyznamenanie môže ktorýkoľvek Wikipedián ktorémukoľvek Wikipediánovi. Na udelenie stačí vyznamenanie zaznamenať na tejto stránke. Môže sa pripísať krátky komentár so zdôvodnením udelenia. Ocenený redaktor si potom môže umiestniť príslušný obrázok na svoju vlastnú redaktorskú stránku, či už s pôvodným komentárom alebo bez neho.

Vyznamenania za prínos v oblasti obrázkov Upraviť

 


Vyznamenania za množstvo kvalitných článkov Upraviť