Wikipédia:WikiProjekt Minerály

NázovUpraviť

WikiProjekt Minerály

RozsahUpraviť

Tento projekt sa snaží o vytvorenie prehľadu o jednotlivých minerálnych druhoch, ako aj horninách.

Krátkodobé cieleUpraviť

Strednodobé cieleUpraviť

 • vytvoriť/doplniť články o jednotlivých mineráloch (iba platné podľa IMA), popis vlastností, vznik, výskyt (lokality - svet, prípadne aj Slovensko), paragenéza
 • vytvoriť/doplniť články o horninách, vlastnosti, vznik, výskyt
 • urobiť články o jednotlivých minerálnych skupinách (amfiboly, pyroxény, atď...)
 • na neplatné názvy urobiť redirecty, v prípade významnejších odrôd (napr. odrody kremeňa) aj jednotlivé články, no bez infoboxu

Dlhodobé cieleUpraviť

 • získať fotky (dosť veľa ich je na Commons, ale stále málo) vďaka povoleniu nahratia fotiek (myslím že z mindat.org) je táto úloha prakticky splnená.
 • absolútny vrchol snaženia - kompletná mineralogická/petrologická encyklopédia

Súvisiace projektyUpraviť

Žiaden

Nadriadený projektUpraviť

Žiaden

Podriadené projektyUpraviť

Žiadne

Podobné projektyUpraviť

  Mineralogy task force

RedaktoriUpraviť

ŠtruktúraUpraviť

Každý článok by mal obsahovať (jednotlivé sekcie oddeľovať nadpismi):

 • Infobox s vyplnenými parametrami
 • úvodný riadok texu (... je minerál, kryštalizujúci v ... sústave, chemicky .... - vzorec).

== Charakteristika ==

 • stručnú (ale nie až tak, aby sme tu zasa nemali len výhonky) charakteristiku vzhľadu, vlastnosti minerálu, jeho (možné) premeny pri zmene podmienok, odolnosť voči zvetrávaniu a iné veci súvisiace s fyzikálno/chemickými vlastnosťami

==Vznik==

 • vznik minerálu (genézu), súvisiace minerály (paragenéza)

==Výskyt==

 • výskyt (myslené výskyt v horninovom prostredí, rudné žily, atď...)

==Lokality==

 • svetové lokality (stačí štát, v prípade mimoradne vzácneho minerálu, alebo obzvlášť pekných vzoriek celá lokalita)

===Slovensko===

 • ak sa našiel na Slovensku, tak slovenské lokality (celá lokalita - obec/časť obce, atď...)

==Ekonomický význam==

 • iba ak je (významná ruda, atď...)

==Externé odkazy==

 • externé linky na mindat.org (na každej stránke z mindat org je povolenie na uvedenie linky)

==Referencie==

 • zdroje, z ktorých boli informácie čerpané

==Pozri aj==

 • dôsledná kategorizácia - uvádzať v poradí: (Kryštalografická sústava, Strunzova trieda, Bodová grupa, Minerály jednotlivých prvkov - všetkých, z ktorých je minerál tvorený, nie len hlavných, ekonomický význam - ruda, drahokam, atď)

==Iné projekty==

 • odkaz na obrázky na commons, alebo ďalšie projekty

Existujúce zdrojeUpraviť

MinerályUpraviť

 • MinDat (anglicky)
 • Webmineral (anglicky)
 • Ozdín D., Uher P.: Slovenské názvy minerálov, 2002, ŠGÚDŠ (slovenské názvoslovie)
 • Koděra M. a kol.: Topografická mineralógia Slovenska, 1989, Veda
 • Klein, C., 2006: Mineralógia. Oikos-Lumon, Bratislava, 658 s.
 • Dyda, M., 2009: Horninotvoré minerály pod mikroskopom. Univerzita Komenského, Bratislava, 213 s.

HorninyUpraviť

 • Krist, E., Krivý, M., 1985: Petrológia. Alfa, Bratislava, 464 s.
 • Levinson-Lessing, F. J., Struve, E. A., 1963, Petrografičeskij slovar. Gosgeoltechizdat, Moskva, s. 225
 • Le Maitre (Editor), 2002, Igneous rocks A Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Cambridge University Press, Cambridge
 • Middleton, G.V. (Editor), Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Kluwer Academic Press, Dordrecht
 • Putiš, M.: Petrografia metamorfovanýh hornín. Univerzita Komenského, Bratislava, 2004, 131 s.
 • Vozárová, A., 2000: Petrografia sedimentárnych hornín. Univerzita Komenského, Bratislava, 170 s.
 • Huraiová, M., Ondrejka, M., 2013: Atlas magmatických hornín. Univerzita Komenského, Bratislava, Dostupné online

InfoboxyUpraviť

Šablóny článkovUpraviť

Iné šablónyUpraviť

KategórieUpraviť