Wikipédia:Zjednotené prihlasovanie

Zjednotené prihlasovanie alebo globálny účet (alebo aj skrátene SUL - single user login) je mechanizmus, ktorý umožňuje používateľom mať jediný globálny účet na väčšine projektov Nadácie Wikimedia. To umožňuje mať konzistentnú zjednotenú identitu vo všetkých projektoch a pracovať na nich bez potreby registrovať sa a prihlasovať na každom projekte.