XSL (eXtensible Stylesheet Language) je jazyk popisujúci transformáciu XML súborov a dát do ľubovoľného iného formátu, najčastejšie do iného XML formátu.

Paralelné zobrazenie ukážkového XML súboru a jeho rozšíriteľného štýlu

Charakteristickým znakom XSL je, že všetky tagy majú predponu xsl:, napr. xsl:stylesheet.

Zápis XSL súboru vyzerá nasledovne:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

...

</xsl:stylesheet>

Atribút xmlns:xsl je extrémne dôležitý, bez neho to nefunguje. URL http://www.w3.org/1999/XSL/Transform funguje ako GUID a definuje verziu XSL kódovača, a táto konkrétne je zatiaľ najlepšia a najkompatibilnejšia.

Externé odkazy

upraviť
  • [1] - definícia xsl jazyka, priebežne updatovaná