Xq28 je chromozómový zväzok a nosič genetickej informácie (marker) nachádzajúci sa na špičke chromozómu X, a ktorý je predmetom výskumu približne od roku 1980. Zväzok pozostáva z troch oddelených celkov, celkovo obsahuje približne 8 Mb genetických informácií. Xq28 obsahuje 12 génov skupiny antigénov príbuzných s melanómom (MAGE), z ktorých gén MAGEA11 bol identifikovaný ako spoločný regulátor recepcie androgénu. Zdvojovanie určitých génov v rámci zväzku Xq28, konkrétne MECP2 a IRAK1, vykazujú spojitosť s fenotypmi, akými sú úzkosť a autizmus.

Zväzok sa dostal do povedomia verejnosti v roku 1993, kedy neskôr spochybnený výskum Deana Hamera a ďalších naznačoval údajnú spojitosť medzi zväzkom Xq28 a mužskou homosexualitou.

Výskum z roku 1993Upraviť

Hamerov výskum z roku 1993 prebiehal na vzorke 114 rodín talianskych homosexuálnych mužov, pričom sa preukázal nárast výskytu homosexuality medzi strýkami a bratrancami z matkinej strany, nie však medzi príbuznými zo strany otca. Na vzorke 40 rodín, v ktorých sa nachádzali dvaja homosexuálne orientovaní bratia, sa skúmala genetická previazanosť. V približne 64% prípadov sa našla súvislosť so zväzkom Xq28 a ďalšími mikrosatelitnými markermi. V roku 1995 prebehol podobný výskum pod vedením rovnakého tímu vedcov, opäť na talianskych rodinách, ktorý potvrdil predošlé zistenia, avšak nedokázal nájsť súvislosť so zväzkom Xq28 a homosexuálne orientovanými ženami.

Výskum z roku 1999Upraviť

Výskum z roku 1999 spochybnil predošlé zistenia. Tím vedcov pod vedením George Ricea skúmal vzorku pozostávajúcu z 52 dvojíc pokrvných homosexuálnych bratov a nenašiel žiadnu významnú spojitosť v alelách (dedičné základy znaku) a haplotypoch (dedičná kombinácia alel na jednom chromozóme) a dospeli k záveru, že gén mužskej homosexuality súvisiaci s chromozómom X neexistuje. Po uverejnení výsledkov výskumu v americkom vedeckom časopise Science Hamer aj naďalej trval na svojich pôvodných výsledkoch.

Externý odkazUpraviť

Molekulárno-genetické štúdie sexuálnej orientácie, genetická štúdia homosexuálnych bratov na Northwestern University.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Xq28 na anglickej Wikipédii.