Delta rieky Yukon je jedna z najväčších delt na svete.

Satelitná snímka

Delta sa nachádza v štáte Aljaška v USA. Tvorí ju zložitá spleť malých jazier a vodných kanálov na sútoku riek Yukon a Kuskokwim ústiacich tu do Beringovho mora. Delta a okolité pobrežné vody sú rajom pre divú zver.