Zážitkové vzdelávanie

Zážitkové vzdelávanie sa zameriava na transakčný proces medzi učiteľom a študentom pri bezprostrednej skúsenosti vzdelávacieho okolia a vzdelávacieho obsahu.