Zábavná pyrotechnika

Zábavná pyrotechnikapyrotechnické výrobky, naplnené rôznymi chemickými zlúčeninami a zmesami, pričom po zapálení vybuchujú resp. vytvárajú zvukové alebo svetelné efekty.

Dieťa s prskavkou.

Zvukové efekty vytvárajú petardy alebo tzv. delobuchy, svetelné prskavky, svetlice a pod.

Zábavno-pyrotechnické výrobky obsahujú okysličujúce látky (dusičnany, chlorečnany) a horľaviny (uhlie, síra alebo práškové kovy - horčík, hliník, železo, ale tiež napr. cukor, plasty alebo živice).

Delenie upraviť

Výrobky sa delia do niekoľkých kategórii:

  1. Kategória - predajné osobám starším od 15 rokov (motýle, prskavky, bzučiaky, fontánky, praskajúce cibulky)
  2. Kategória - predajné osobám starším ako 18 rokov (delobuchy, rakety, kompakty, fontány, rímske sviece)
  3. Kategória - predajné osobám starším ako 21 rokov (delobuchy, rakety, kompakty)
  4. Kategória - profesionálna pyrotechnika predajná len odborne spôsobilým osobám.