Zábavný park je všeobecný pojem pre súbor kolotočov, horských dráh a iných zábavných atrakcií postavený pre zábavu veľkého počtu ľudí. Je viac prepracovanejší a zložitejší než jednoduchý mestský park alebo ihrisko, ktoré zvyčajne poskytujú atrakcie zamerané len na určitý okruh užívateľov. Tematický zábavný park je typ zábavného parku, ktorý bol postavený na jednu alebo viaceré témy, ako je napríklad Americký Západ, či Atlantis.

Disneyland

Zábavné parky v Európe sa vyvinuli z veľtrhov a rekreačných centier, ktoré boli vytvorené pre oddych ľudí. Najstarší zábavný park na svete (otvorený v 1583) je Bakken v Klampenborgu, severne od Kodane, Dánsko.

Zábavné parky sú často rozdelené na rôzne sekcie, v ktorých sa odohrávajú špeciálne príbehy. Netematický zábavný park má spravidla len málo spoločných tém, zatiaľ čo v tematických zábavných parkoch sú všetky atrakcie spájané spoločnou témou, napríklad Čarovné kráľovstvo vo Walt Disney World, Walt Disney.

Tematický zábavný park upraviť

Tematické zábavné parky vychádzajú z jednej témy, alebo myšlienky. Ich tvorcovia sa zamerajú na jeden alebo viacero spoločných charakteristík, ktoré spájajú jednotlivé zábavné prvky parku. To znamená, že v tematickom parku s tematikou Santa Clausa, jeho elfov a Vianoc, sú vždy kolotoče a rozmanité atrakcie aj vianočné ozdoby, rozprávky o Vianociach, vianočné stromčeky, imitácie snehu, sane, atď. Presne takýto príklad zábavného parku existuje v americkom New Hampshire s názvom Santa’s Village.

Tematiky parkov však môžu byť rôzne. Príkladom sú parky ako Disney Land, Lego Land, Wild Wild West park, atď.