Zákon (filozofia)

Zákon je vnútorne nutný a stály vzťah medzi javmi, prvkami alebo entitami; abstrakcia poriadku vzťahov skutočnosti alebo myslenia.

Podľa Václava Černíka je zákon forma utvárania sa a reprodukcie podstaty.