Otvoriť hlavné menu

Zákon o supremácii alebo supremačný akt (iné názvy pozri v článku zákon o supremácii; angl. Act of Supremacy) (1534) vydal anglický kráľ Henrich VIII. Uskutočnil tak rozchod anglikánskej cirkvi s katolíckou. Žiadal totiž pápeža o rozvod, ale pápež odmietol. Henrich prinútil anglické duchovenstvo odriecť poslušnosť pápežovi. Sám sa rozviedol a oženil s Annou Boleynovou. Tých, ktorí sa nepodriadili, dal popraviť. Zrušil všetky kláštory a prenasledoval katolíkov, luteránov aj kalvínov.