Zákon stálych zlučovacích pomerov

Zákon stálych zlučovacích pomerov definoval francúzsky chemik Joseph Louis Proust.

Znenie zákona:

Hmotnostný pomer prvkov tvoriacich danú zlúčeninu je vždy rovnaký.