Západná Afrika je jedným z piatich regiónov afrického kontinentu. Podľa definície OSN sem patrí 17 štátov a závislých území:

     Západná Afrika podľa definície OSN
     Maghreb

Je považovaná za najhomogénnejšiu časť Afriky. Jej povrch tvorí najmä púšť Sahara. Obyvateľstvo tvoria najmä Arabi, prevládajúcim náboženstvom je islam. Pôvodní obyvatelia - Berberi (Atlas), Tuarégovia (púšte)