Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni je moderná univerzita založená v roku 1991. Sídli v Plzni a Chebe.

Západočeská univerzita v Plzni

Základné informácie
SkratkaZČU
Typštátna univerzita
Rok založenia1991
Štatistické údaje
Počet fakúlt7
Kontaktné údaje
MiestoPlzeň, Česko
Oficiálny webhttp://www.zcu.cz

Využívá budovy bývalej Vysoké školy strojní a elektrotechnické, Pedagogickej fakulty, novú budovu Fakulty elektrotechnické atď.

Fakulty

upraviť

Fakulta aplikovaných věd

upraviť
 • Katedra fyziky
 • Katedra informatiky a výpočetní techniky
 • Katedra kybernetiky
 • Katedra matematiky
 • Katedra mechaniky

Fakulta ekonomická

upraviť
 • Katedra ekonomie a financí
 • Katedra ekonomiky podniku a účetnictví
 • Katedra managementu, inovací, projektů
 • Katedra jazyků
 • Katedra marketingu, obchodu a služeb
 • Katedra statistiky a operačního výzkumu

Fakulta elektrotechnická

upraviť
 
Elektrotechnická fakulta – nová budova na Borských poliach
 • Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
 • Katedra elektroenergetiky a ekologie
 • Katedra technologií a měření
 • Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky
 • Katedra teoretické elektrotechniky

Fakulta filosofická

upraviť
 • Katedra filosofie
 • Katedra politologie a mezinárodních vztahů
 • Katedra anglického jazyka a literatury
 • Katedra aplikované germanistiky
 • Katedra slovanských jazyků a obecné jazykovědy
 • Katedra románských jazyků
 • Katedra archeologie
 • Katedra antropologie

Fakulta pedagogická

upraviť
 • Katedra technické výchovy
 • Katedra českého jazyka a literatury
 • Katedra geografie
 • Katedra historie
 • Katedra chemie
 • Katedra matematiky
 • Katedra obecné fyziky
 • Katedra tělesné výchovy a sportu
 • Katedra výpočetní a didaktické techniky
 • Katedra výtvarné kultury
 • Ústav umění a designu
 • Katedra biologie
 • Katedra pedagogiky
 • Katedra psychologie

Fakulta právnická

upraviť
 • Katedra právních dějin
 • Katedra trestního práva
 • Katedra obchodního práva
 • Katedra teorie práva
 • Katedra finančního práva
 • Katedra občanského práva
 • Katedra veřejné správy
 • Katedra pracovního práva
 • Katedra správního práva
 • Katedra forenzních disciplín
 • Katedra ústavního práva
 • Katedra mezinárodního práva

Fakulta strojní

upraviť
 • Katedra konstruování strojů
 • Katedra technologie obrábění
 • Katedra průmyslového inženýrství a managementu
 • Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
 • Katedra energetických strojů a zařízení
 • Katedra tělesné výchovy a sportu

Externé odkazy

upraviť