Záprstná kosť (lat. os metacarpi) patrí medzi kosti hornej končatiny človeka.

Záprstné kosti ľavej ruky, pohľad z predu
Záprstné kosti ľavej ruky, pohľad z mediálnej strany

Záprstné kosti tvoria súčasť ruky, je ich päť a označujeme ich číslom I až V, pričom číslovanie sa začína od palcovej záprstnej kosti.

Rozlišujeme na nich:

  • Telo (lat. corpus) - má tri plochy, zadnú, a dve bočné, ktoré sú smerom k dlani oddelené nevýraznou hranou. Na volárnej strane je foramen nutricium prechádzajúci do canalis nutricius.
  • Základňa (lat. basis) - proximálny, rozšírený koniec záprstnej kosti
  • Hlavica (lat. caput) - distálny, rozšírený koniec záprstnej kosti


Priestory medzi záprstnými kosťami sa označujú spatia interossea metacarpea.