Zásobovací reťazec

Zásobovací reťazec alebo dodávateľský reťazec (angl. supply chain) je sústava (postupnosť) organizácií (najmä podnikov) a funkcií, ktoré ťažia a/alebo montujú a/alebo ťažia materiály a/alebo výrobky od ťažobného podniku/výrobcu cez ďalších výrobcov, veľkoobchodníkov, maloobchodníkov až po spotrebiteľa (aj priemyselného používateľa). Pojem zdôrazňuje väzby medzi organizáciami v tejto sústave.

Pozri aj upraviť