Záujem (sociológia)

Záujem z pohľadu sociológie je predmet, komplex predmetov alebo stav veci, ktorého dosiahnutie považuje jednotlivec alebo skupina za žiadúce alebo nevyhnutné pre svoj život a ktorý vyvoláva emócie, snahy a postoje smerujúce k jeho dosiahnutiu. Záujem je trvalejšie zameranie človeka na určitú oblasť predmetov alebo javov skutočnosti. Podstatným spôsobom prispieva k charakteristike osobnosti, obohacuje prežívanie človeka a podnecuje ho k aktivite. Ten istý záujem u rôznych subjektov môže vychádzať z rôznych potrieb. Dôležitými vonkajšími indikátormi záujmov sú: afektívne vzrušenie, pozornosť, zapamätanie, informovanosť, preferencia. Záujmy môžu byť z hľadiska času dočasné a trvalé; z hľadiska kvality hlboké (normatívne hľadisko) a povrchné (žiadúce a nežiaduce); z hľadiska kvantity singulárne a plurálne; z hľadiska priestoru lokálne, územné; podľa zamerania: umelecké, zberateľské, športové, vedecké, technické atď.

Pozri aj Upraviť

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.