Zaťaženie stavebnej konštrukcie

Zaťaženie stavebnej konštrukcie je súčasť stavebnej mechaniky a statiky. Tvoria ju vonkajšie sily, ktoré môžu pôsobiť ako osamelé bremená (pôsobí na konštrukciu v bode alebo na veľmi malej ploche) alebo ako spojité zaťaženie (je rozložené na určitej ploche). Pre prúty uvažujeme spojité zaťaženie, pôsobiace na jednotku dĺžky. Vypočíta sa tak, že plošné zaťaženie sa prenásobí zaťažovacou šírkou. Pri statických riešeniach nahrádzame spojité zaťaženie jeho výslednicou – náhradné bremeno. Podľa tvaru obrazca môže byť spojité zaťaženie : rovnomerné, trojuholníkové alebo lichobežníkové.