Hugo Chávez, spolovice zambo, spolovice mestic

Zambo je zmiešaná forma obyvateľstva, ktorá vzniká kombináciou génov černošského a indiánskeho rodiča.