Zaslúžilý umelec (Česko-Slovensko)

Zaslúžilý umelec je čestný titul, ktorý bol zriadený vládnym nariadením č. 55/1953 Zb. zo dňa 3. júna 1953, ako čestné uznanie pre zvlášť vynikajúcich a zaslúžilých umeleckých pracovníkov.[1] Čestný titul „zaslúžilý umelec“ udeľovala vláda na návrh príslušného ústredného úradu umelcom, ktorí svojou dlhoročnou vynikajúcou prácou v akomkoľvek odbore umenia získali zvláštne zásluhy. Umelci, ktorým vláda udelila tento titul, dostali o tom listinu (diplom). Vláda mohla zaslúžilému umelcovi čestný titul odobrať, ak sa stal „nehodným“ tohto čestného uznania.

Titul zaslúžilý umelec bol predstupňom titulu Národný umelec, ktorý tiež udeľovala vláda. Na rozdiel od zaslúžilého umelca, národnému umelcovi prináležal aj čestný dôchodok.

Čestný titul bol zrušený zákonom č. 404/1990.[2]

Referencie upraviť

  1. Vládne nariadenie č. 55/1953 Zb. o zaslúžilých umelcoch [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1953-06-03, [cit. 2019-05-17]. Dostupné online.
  2. Zákon č. 404/1990 Zb. o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1990-10-02, [cit. 2019-05-17]. Dostupné online. Archivované 2019-05-17 z originálu.