Zborovňa je slovenský televízny komediálny seriál. Vznikol v roku 1999 pod taktovkou režiséra Stanislava Párnického ako projekt Tv Luna. Po zániku televízie práva na vysielanie kúpila verejnoprávna STV a seriál s menšími prestávkami reprízuje aj dnes.

Hlavné úlohy v tomto seriáli stvárnili: Marián Zednikovič, Božidara Turzonovová, Ján Kroner, Diana Mórová, Slávka Halčáková, Richard Stanke, Zuzana Fialová a Oľga Belešová. Ide o sériu situačných komédií zo školského prostredia a tešiť sa môžete na úsmevné príhody zo života študentov a profesorov súkromného gymnázia Andrewa Bliznu.

Postavy:

Postava Herec Predmet
Boris Blizna Marián Zednikovič riaditeľ a zakladateľ gymnázia
Elena Poverová Diana Mórová zástupkyňa, matematika
Peter Mlk Richard Stanke dejepis, chémia
Kamil Vracaj Ján Kroner telesná výchova, fyzika
Magda Matulová Božidara Turzonovová slovenský jazyk, zemepis
Katrin Wolna Zuzana Fialová lektorka anglického jazyka
Milka Lonská Slávka Halčáková tajomníčka gymnázia
Laura Chudá Oľga Belešová nemecký jazyk, etická výchova