Zdroj svetla

Zdroj svetla alebo svetelný zdroj je predmet alebo organizmus vydávajúci svetlo, ktoré vzniká premenou z inej energie (prvotný, primárny zdroj svetla), alebo pôsobiaci ako zdroj svetla odrazom, lomom alebo rozptylom svetla iných zdrojov svetla (druhotný, sekundárny zdroj svetla), napr. obloha, strop pri nepriamom osvetlení.

Rozlišujú sa prirodzené zdroje svetla (Slnko, Mesiac, svietiaci hmyz, ryby, rádioaktívne a i. minerály) a umelé zdroje svetla, ktoré delíme na spaľovacie (fakľa, sviečka, kahan atď.) a elektrické (žiarovky, výbojky a pod.).

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.