Zdvíhacia plošina je umelá plošina (súvislá alebo s voľným priestorom v strede), ktorú možno posúvať nahor vo vertikálnom smere (napr. zdvíhacie čelo alebo zvíhacia plošina v opravovni áut) alebo v širšom zmysle aj takáto plošina, ktorú možno posúvať nahor vo vertikálnom aj horizontálnom smere (napr. rôzne vysokozdvižné pracovné plošiny).

Plošina