Zlatý uhol

Zlatý uhol sa v geometrii nazýva uhol, ktorý rozdeľuje kruh na dva uhly α a β pre ktoré platí, že pomer menšieho uhla k väčšiemu je rovný pomeru väčieho uhla k celému kruhu:

Zlatý uhol ψ, približne 137,51°.

Menší uhol α sa označuje gréckym písmenom ψ a rovná sa približne 137,51°.

Zlatý rezUpraviť

Zlatý uhol súvisí s číslom zvaným zlatý rez (φ), čo je vlastne pomer medzi jednotlivými uhlami:

  respektíve  
 

Po vzájomnom dosadení rovíc dostaneme:

  respektíve  

Z tohto vzťahu môžeme vypočítať číselnú hodnotu zlatého uhla ψ:

 

Matematické vlastnostiUpraviť

Počet zlatých uhlov v kruhuUpraviť

V kruhu je presne φ2 zlatých uhlov:

 

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť