Zmiešaný jazyk

Zmiešaný jazyk je jazyk, ktorý je výsledkom miešania jazykov v komunikácii bilingvistov obsahujúci prvky z oboch jazykov.

ZdrojeUpraviť