Zmluvná strana

Zmluvná strana alebo paciscent alebo kontrahent je osoba, skupina alebo podobne, ktorá s druhou alebo druhými osobami, skupinami alebo podobne uzatvára alebo uzavrie zmluvu.