Znak Ruskej republiky

Štátny znak Ruskej republiky bol jedným z oficiálnych symbolov Ruskej republiky, ktorého návrh zaslal ruský heraldista V. P. Lukomskij dňa 8. marca 1917 ministrovi zahraničných vecí Ruskej republiky. Zo znaku boli odstránené všetky atribúty, ktoré by pripomínali predchádzajúci znak Ruského impéria. Po úprave štátneho znaku Ruského impéria znak nadobudol podobu dvojhlavého orla z pečate cára Ivana III.. Otázkou zavedenia nového štátneho znaku sa zaoberal aj výkonný výbor Sovietu a pracujúcich poslancov pre otázky umenia v päťčlennom zložení. Skic znaku dotvorený Ivanom Bilibinom bol dňa 21. marca 1917 ministerským predsedom Dočasnej vlády a ministrom zahraničných vecí schválený.

Štátny znak Ruskej republiky.

Dňa 7. apríla 1917 na základe rozhodnutia ministra zahraničných vecí bola kresba novej pečate Ruskej republiky[1], ktorá zároveň určovala podobu štátneho znaku Ruskej republiky[2], uverejnená v Zbierke zákonov a nariadení vlády.

Počas revolučných dní vo februári 1917 sa okrem štátneho znaku Ruskej republiky veľmi často používala aj vlajka Ruskej republiky a taktiež aj odznaky, zobrazujúce dvojhlavého orla, ktorý v nohách drží štátne vlajky Ruskej republiky.

PoznámkyUpraviť

  1. ^  Na pečati Dočasnej vlády Ruskej republiky bol vyobrazený taký istý dvojhlavý orol ako na štátnom znaku. Pod ňou bol na nálepke zobrazený Gruzínsky palác. Po obvode pečate bolo napísaný názov vládnej inštitúcie - RUSKÁ DOČASNÁ VLÁDA (po rusky: РОССIЙСКОЕ ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО).
  2. ^  Existencia samotného štátneho znaku Ruskej republiky sa nijako nepotvrdzovala! Len čo bola schválená pečať (7. apríl 1917), začal oficiálne platiť aj štátny znak Ruskej republiky.