Zodpovedná ťažba

Zodpovedná ťažba je snaha o bezpečné pracovné podmienky v baniach a nízke dopady ťažby na životné prostredie, aj možnosť pre jednotlivé bane prezentovať sa ako ekologicky a sociálne zodpovedné firmy. Výraz „Zodpovedná ťažba“ bol po prvýkrát použitý Raninelom Senanayakom a Brianom Hillom.

Potreba certifikácie zlataUpraviť

Pre chudobné komunity v Latinskej Amerike, Juhovýchodnej Ázii a Afrike idú hlavné zdroje príjmov z ťažby zlata. 85 % objemu zlata je ťažených vo veľkých baniach, ktoré podliehajú štandardom národným aj nadnárodným. Ostatných 15 % ťažobnej produkcie je nekontrolovaných. V týchto menších baniach však pracuje 10 miliónov ľudí, teda 90 % z celosvetového počtu baníkov. V týchto baniach nie sú kontrolované pracovné podmienky baníkov, ani ekologické dopady ťažby zlata. Baníci tu často ťažia zlato z nerastov ručne a k opracovaniu zlata používajú ortuť, ktorá je nebezpečná pre nich aj pre životné prostredie.[1]

Iniciatívy pre certifikáciu baníUpraviť

Proti nevyhovujúcim pracovným podmienkam baníkov vystupujú hlavne neziskové organizácie, ktoré sa orientujú práve na zodpovednú ťažbu.

Aliancia pre zodpovednú ťažbuUpraviť

Aliancia pre zodpovednú ťažbu (Alliance for Responsible Mining – ARM) je celosvetovou inštitúciou, ktorá bola založená v roku 2004. Jej cieľom je vytvoriť štandardy pre zodpovednú ťažbu a primäť ťažobné bane, aby prijali certifikácie, ktoré budú zaručovať dodržovanie štandardov. Bane, ktoré sa pre certifikáciu rozhodnú, potom finančne podporuje, aby mohli rozvíjať svoje podnikanie a zlepšovať pracovné podmienky svojich baníkov.[2]

Iniciatíva záruky zodpovednej ťažbyUpraviť

Iniciatíva záruky zodpovednej ťažby (Initiative for Responsible Mining Assurance – IRMA) vznikla v roku 2006 vo Vancouveri a jej najvyšším orgánom je Riadiaci výbor, ktorý tvoria zástupcovia ťažobných spoločností, vlády, neziskových organizácií a ďalšie subjekty, ktoré sa pohybujú na trhu so zlatom. Ich cieľom je viesť dialóg medzi zainteresovanými stranami, aby vznikol kompromis medzi potrebami ťažobných spoločností, baníkov a verejnosti.[3]

Podpora certifikovaného zlataUpraviť

ChopardUpraviť

Švajčiarsky výrobca šperkov a hodiniek je významným propagátorom ARM. Finančne podporuje ťažobné bane v Kolumbii a Bolívii, aby mohli prijať certifikáciu ARM. Spoločnosť vyrába produkty zo zlata dodávaného certifikovanými baňami a potom ich prezentuje na svetovo významných a mediálne sledovaných akciách, ako napríklad filmový festival v Cannes.

MicrosoftUpraviť

Microsoft finančne podporuje ARM. Financie spoločnosti pomáhajú šíriť povedomie o aktivitách a cieľoch ARM, rovnako ako pokrývajú náklady, ktoré bane s certifikáciou majú. Zároveň v spolupráci s ARM využívajú certifikované zlato pri konštrukcii vlastných výrobkov.[4]

Samlerhuset Group BVUpraviť

Skupina Samlerhuset Group BV, ktorá má po celej Európe sieť distribútorov pamätných mincí a medailí a v Slovenskej republike je zastúpená spoločnosťou Národná Pokladnica, v spolupráci s ARM vytvorila medailu pre laureátov Nobelovej ceny za mier za rok 2015. Spojenie certifikovaného zlata s posolstvom Nobelovej ceny za mier zdôrazňuje dôležitosť zodpovedajúcich pracovných podmienok baníkov aj nutnosť udržateľného životného prostredia. Všetky spoločnosti patriace do skupiny Samlerhuset využívajú zlato od overených dodávateľov a recyklovaných zdrojov.[5]

ReferencieUpraviť

  1. http://www.dailymale.sk/articles/tienista-stranka-zlatych-sperkov_3710
  2. http://www.responsiblemines.org/en/about-us
  3. http://www.responsiblemining.net/about-irma/irma-governance/
  4. http://www.responsiblemines.org/en/partnerships-donors/our-current-partners/10-partnerships-donors/627-corporate-partners
  5. http://pokladnica-minci.sk/medaila-nobelovej-ceny-za-mier-je-z-certifikovaneho-zlata/

Externé odkazyUpraviť