Zoznam kráľov Sikyónu

zoznamový článok projektov Wikimedia

Sikyón, staroveké grécke mesto pri severovýchodnom pobreží Peloponézu založil mýtický kráľ Aigialeus, syn riečneho boha Inacha.[1]

Sikyón ležiaci severozápadne od mesta Korint
Antické divadlo v Sikyóne
Sikyónska didrachma, cca 380 pred Kr.

Grécke mýty hovoria, že po potope sveta, ktorú zoslal na ľudstvo najvyšší boh Zeus sa Deukalión so svojou ženou Pyrrhou stali zakladateľmi nového ľudského rodu.[2][3] Riečny boh Inachos, hneď po potope vykopal v Argolide kanály a odviedol všetky stojaté vody do mora a tak vytvoril z Argolidy obývateľnú krajinu. Po zaľudnení krajiny sa stal jej prvým kráľom.[4] Jeho synovia potom založili mestá, ktoré patria podľa mýtov i archeologických nálezov medzi najstaršie v Grécku.[5] Starší syn Foróneus založil kráľovstvo Foroneia a mesto Foroneus, prvé na Peloponéze[6] a mladší syn Aigialeus sa stal zakladateľom a kráľom mesta Aigialea, ktoré po mnohých storočiach zmenilo svoj názov na Sikyón po rovnomennom kráľovi Sikyónovi.[7][1]

Kresťanský historik Augustín z Hippa vo svojom diele "De civitate Dei" (O obci božej) píše, že sa Abrahám, biblická postava zo starozákonnej knihy Genezis narodil v čase, keď už malé kráľovstvo Sikyón existovalo.[8]

Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam kráľov Sikyónu po jej 26. kráľa Zeuxippa, zaznamenaný gréckym historikom Eusebiom z Kaisareie.[9]Ďalších piatich zaznamenal antický autor Pausanias[10][11]

Zoznam kráľov Sikyónu
Panovník Obdobie vlády (letopočty sú fiktívne)
Aigialeus 22. storočie pred Kr.
Európs 21. storočie pred Kr.
Telchin 21. storočie pred Kr.
Apis 20. storočie pred Kr.
Thelxión 20. storočie pred Kr.
Aigyros 20. storočie pred Kr.
Thourimachos 19. storočie pred Kr.
Leukippos 19. storočie pred Kr.
Messapos 18. storočie pred Kr.
Peratos 18. storočie pred Kr.
Plémnaios 18. storočie pred Kr.
Orthopolis 17. storočie pred Kr.
Marathónios 16. storočie pred Kr.
Marathios 16. storočie pred Kr.
Echyreus 16. storočie pred Kr.
Korax 15. storočie pred Kr.
Epópeus 15. storočie pred Kr.
Lamedón 15. storočie pred Kr.
Sikyón 14. storočie pred Kr.
Polybos 14. storočie pred Kr.
Adrastos 13. storočie pred Kr.
Ianiskos (alebo Inachos) 13. storočie pred Kr.
Faistos 13. storočie pred Kr.
Polyfeides 13. storočie pred Kr.
Pelasgos 13. storočie pred Kr.
Zeuxippos 12. storočie pred Kr.
Hippolytos 12. storočie pred Kr.
Lakestades 11. storočie pred Kr.
Lakestades a Falkes 11. storočie pred Kr.
Rhégnidas 11. storočie pred Kr.

Podľa Eusebia z Kaisareie, týchto 26 kráľov Sikyónu vládlo 959 rokov. Po Zeuxippovi sa dostali k moci kňazi boha Apolóna Karneia, ktorí vládli 33 rokov.[9] Dórsky boh Apolón Karneios bol najvýznamnejším bohom uctievaným hlavne v oblastiach Peloponézu.[12] V Sikyóne mal svätyňu[13] a na jeho počesť (v Sparte v mesiaci zvanom "karneios", t.j. druhá polovica augusta a prvá septembrová) sa každoročne konal najväčší deväťdenný sviatok Karneia.[12][14] Keďže bol Apolón Karneios najuctievanejším bohom v náboženskom živote obyvateľstva Sikyónu, jeho kňazi mali zrejme veľký vplyv na politické dianie v krajine.

Vláda kňazov v Sikyóne
Meno Doba vlády
Archelaos 1 rok
Automedón 1 rok
Theoklytos 4 roky
Eunéos 6 rokov
Theonomos 9 rokov
Amfigyes 12 rokov
Charidémos 1 rok

Referencie a bibliografia

upraviť
 1. a b Pausanias, Periégésis tés Hellados, 7,1,1.
 2. Vojtech Zamarovský. Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava : Mladé letá, 1980. 66-048-80. S. 110-111.
 3. Apollodoros, Kronika, 1,7,2.
 4. Vojtech Zamarovský. Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava : Mladé letá, 1980. 66-048-80. S. 226.
 5. Vojtech Zamarovský. Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava : Mladé letá, 1980. 66-048-80. S. 71.
 6. Pausanias, Periégésis tés Hellados, 2,15,5.
 7. Pausanias, Periégésis tés Hellados, 2,6,5.
 8. Augustín, De civitate Dei, 18,2.
 9. a b Eusebios, Kronika 2,175.[1]
 10. Pausanias, Periégésis tés Hellados, 2,6,7.
 11. Pausanias, Periégésis tés Hellados, 2,13,1.
 12. a b Thukydides. Dejiny peloponézskej vojny, V. Martin : THETIS, 2010. ISBN 978-80-970115-4-3. S. 110.
 13. Pausanias, Periégésis tés Hellados, 2,10,2.
 14. Herodotos, História, 7,206.