Zoznam kultúrnych pamiatok v Detve

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Detva v okrese Detva.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž
KÚ: Detva

Poloha
604-1829/1 Unifikovaný názov PO: kríž

Bližšie určenie; zaužívaný názov: náhrobný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž
KÚ: Detva

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1830/0 Unifikovaný názov PO: kríž

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevený

BABICOVÁ, Renata: Detvianske drevené vyrezávané kríže. In: Pamiatky a múzeá, roč. 67, 2018, č. 2, s. 50 – 54.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž
KÚ: Detva

Poloha
604-1848/0 Unifikovaný názov PO: kríž

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevený

BABICOVÁ, Renata: Detvianske drevené vyrezávané kríže. In: Pamiatky a múzeá, roč. 67, 2018, č. 2, s. 50 – 54.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 113
KÚ: Detva

Poloha
604-1845/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 113
KÚ: Detva

Poloha
604-1845/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Partizánska ul. 73
KÚ: Detva

Poloha
604-1089/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Františka z Assisi

Dom ľudový s bránou Nahrať súbor Dom ľudový s bránou SNP ul. 6
KÚ: Detva

Poloha
604-1828/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty