Zoznam kultúrnych pamiatok v Dobšinej

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Dobšiná v okrese Rožňava.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Štôlňa
KÚ: Dobšiná

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
808-4683/0 Unifikovaný názov PO: štôlňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mestská dedičná štôlňa

Vila pamätná Nahrať súbor Vila pamätná Kúpeľná ul. 987
KÚ: Dobšiná

Poloha
808-10696/1 Unifikovaný názov PO: vila pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ruffinyi Eugen; 1846-1924,ban.inžinier

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Kúpeľná ul. 0
KÚ: Dobšiná

Poloha
808-10696/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reduta SNP nám. 0
KÚ: Dobšiná

Poloha
808-10695/0 Unifikovaný názov PO: reduta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hotel Baník

Radnica pamätná Nahrať súbor Radnica pamätná SNP ul. 554
KÚ: Dobšiná

Poloha
808-486/1 Unifikovaný názov PO: radnica pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná SNP ul. 554
KÚ: Dobšiná

Poloha
808-486/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový Turecká ul. 64
KÚ: Dobšiná

Poloha
808-11008/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla nepálená,zrub; Dom nemeckého typu

Gymnázium Nahrať súbor Gymnázium Zimná ul. 96
KÚ: Dobšiná

Poloha
808-10115/0 Unifikovaný názov PO: gymnázium

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bývalé gymnázium

Kostol Nahrať súbor Kostol Zimná ul. 107
KÚ: Dobšiná

Poloha
808-487/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Zimná ul. 118
KÚ: Dobšiná

Poloha
808-10114/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Zimná ul. 125
KÚ: Dobšiná

Poloha
808-10113/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Zimná ul. 186
KÚ: Dobšiná

Poloha
808-488/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Františka Xaverského


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty