Zoznam kultúrnych pamiatok v Hlohovci

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v meste Hlohovec v okrese Hlohovec.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR)[1].

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Podstavec Nahrať súbor Podstavec
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-850/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký;

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-850/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký; socha sv. Jána Nepomuckého

Konvent františkánov
Nahrať súbor
Konvent františkánov Františkánske nám.17
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-842/1 Unifikovaný názov PO: konvent františkánov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: františkánsky kláštor, múzeum

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Františkánske nám.15
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-842/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Všetkých svätých; františkánsky kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlohovská ul. 4
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11836/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový, prejazdový - býv. ľudová škola, radnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín židovský Nitrianska ul.9
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-10560/0 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Židovský cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Pod Beranom ul. 2
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11830/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný - fraštacká banka,frašt.vináreň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Podzámska ul.14
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-839/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; renesančná kúria

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Pribinova ul.4
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11951/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - mestský dom

Škola Nahrať súbor Škola Pribinova ul.35
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11683/1 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová, nárožná; Kamenná škola, škola sv. Jozefa

Oplotenie s bránami Nahrať súbor Oplotenie s bránami Pribinova ul.35
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11683/2 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria SNP ul.14
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11359/1 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdová, nárožná; Sziladiovská kúria, Sokolovňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica SNP ul.14
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11359/2 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; kamenná pivnica

Špitál
Nahrať súbor
Špitál Sv. Cyrila a Metoda nám.6
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-844/1 Unifikovaný názov PO: špitál

Bližšie určenie; zaužívaný názov: špitálik

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Sv. Cyrila a Metoda nám.6
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-844/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Ducha; Kostolík sv. Ducha

Stĺp s podstavcom
Nahrať súbor
Stĺp s podstavcom Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp valcový + trojboký podstavec;

Socha i. Nahrať súbor Socha i. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/2 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária s dieťaťom; Madona

Socha ii. Nahrať súbor Socha ii. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/3 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Sebastián; Socha sv. Sebastiána

Socha iii. Nahrať súbor Socha iii. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/4 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Rochus; Socha sv. Rocha

Socha iv. Nahrať súbor Socha iv. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/5 Unifikovaný názov PO: socha iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Jozef; Socha sv. Jozefa

Reliéf figurálny i. Nahrať súbor Reliéf figurálny i. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/6 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Boží hrob; reliéf Božieho hrobu

Reliéf figurálny ii. Nahrať súbor Reliéf figurálny ii. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/7 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Rozália; reliéf sv. Rozálie

Reliéf figurálny iii. Nahrať súbor Reliéf figurálny iii. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/8 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký; reliéf sv. Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-848/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-848/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária, Kristus-Pieta; socha Panny Márie Šaštínskej

Stĺp s podstavcom Nahrať súbor Stĺp s podstavcom Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-849/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: valcový;

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-849/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Trojica; súsošie sv. Trojice

Socha Nahrať súbor Socha Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-851/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Rochus; socha sv. Rocha

Pilier Nahrať súbor Pilier Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-852/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký;

Socha i. Nahrať súbor Socha i. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-852/2 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Florián; socha sv. Floriána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha ii. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-852/3 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Rochus; socha sv. Rocha

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha iii. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-852/4 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Sebastián; socha sv. Sebastiána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf figurálny Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-852/5 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Rozália; reliéf sv. Rozálie

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-853/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký;

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-853/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária, Kristus-Pieta;

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Sv.Michala nám. 1
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-833/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Hotel Jeleň

Kostol Nahrať súbor Kostol Sv.Michala nám. 1
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-841/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Michala; farský kostol sv. Michala

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Sv. Michala nám. 1
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-841/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Anny; pohrebná kaplnka Erdödyovcov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Sv. Michala nám. 3
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11555/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; radnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Sv. Michala nám. 23
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11997/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný, prejazdový - meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola Štefánikova ul. 30
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11989/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový, nárožný, solitér - meštianska škola, meštianka

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Zámok 1
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Erdődyovský kaštieľ

Divadlo Nahrať súbor Divadlo Zámok 7
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/2 Unifikovaný názov PO: divadlo

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Empírové divadlo

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Zámok
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/3 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anglický; anglický park

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Jazdiareň Zámok 6
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/4 Unifikovaný názov PO: jazdiareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; zámocká jazdiareň

Pavilón Nahrať súbor Pavilón Zámok
KÚ: Hlohovec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-838/5 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; záhradný altánok

Hrob s pomníkom Nahrať súbor Hrob s pomníkom
KÚ: Šulekovo

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-1036/0 Unifikovaný názov PO: hrob s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šulek Viliam, Holuby Karol; 1822 - 1849, 1826 - 1849 národovci

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty