Zoznam kultúrnych pamiatok v Hriňovej

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Hriňová v okrese Detva.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Hrinová

Poloha
604-1096/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Petra a Pavla

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Hrinová

Poloha
604-1157/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Hrinová

Poloha
604-1158/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v II.sv.v.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Chata pamätná
KÚ: Hrinová

Poloha
604-2874/1 Unifikovaný názov PO: chata pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánsky štáb

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
KÚ: Hrinová

Poloha
604-2874/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánsky štáb

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Priestor pamätný
KÚ: Hrinová

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-2876/1 Unifikovaný názov PO: priestor pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP - bunkre a zákopy

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 213
KÚ: Hrinová

Poloha
604-1886/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 512
KÚ: Hrinová

Poloha
604-1887/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 1108
KÚ: Hrinová

Poloha
604-1874/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 1108
KÚ: Hrinová

Poloha
604-1874/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: humno

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 1122
KÚ: Hrinová

Poloha
604-1873/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 1126
KÚ: Hrinová

Poloha
604-1872/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 1141
KÚ: Hrinová

Poloha
604-1876/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 1141
KÚ: Hrinová

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1876/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa rumpálová
č. 1141
KÚ: Hrinová

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
604-1876/3 Unifikovaný názov PO: studňa rumpálová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

NKP zrušená

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty