Zoznam kultúrnych pamiatok v Kremnici

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Kremnica v okrese Žiar nad Hronom.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Kremnica

Poloha
613-11476/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lotrinský František-návšt - návšteva Fr.Lotrinského 1751

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Božia muka
KÚ: Kremnica

Poloha
613-1239/0 Unifikovaný názov PO: božia muka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária - Gerichtskapelle

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1294/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP 44 - Popravení úcast.SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1295/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP - Popravení ucast.SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Štôlňa
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1310/1 Unifikovaný názov PO: štôlňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dedičná štôlňa II.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp prícestný
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2319/0 Unifikovaný názov PO: stĺp prícestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prícestný - Fernkreuz

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pamätník
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2598/0 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: návšteva palatína - Návšteva palat.1798

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pamätník
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2599/0 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jozef II.-návšteva - 1741-1790

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Štôlňa
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2720/0 Unifikovaný názov PO: štôlňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štôlna Václav-sever

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Štôlňa
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2721/0 Unifikovaný názov PO: štôlňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štôlna Václav-stred

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Šachta
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2722/0 Unifikovaný názov PO: šachta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šachta Mária

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Šachta
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2723/0 Unifikovaný názov PO: šachta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šachta Leopold

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Štôlňa
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2724/0 Unifikovaný názov PO: štôlňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štôlna Václav-juh

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Štôlňa
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2725/0 Unifikovaný názov PO: štôlňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štôlna Šturec (Šlak)

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Šachta
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2726/0 Unifikovaný názov PO: šachta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šachta Mikuláš

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Šachta
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2727/0 Unifikovaný názov PO: šachta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šachta Klinger

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2911/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí II.sv.v.-80 - Padlým obcanom mesta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Priestor pamätný
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-3024/1 Unifikovaný názov PO: priestor pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: obranná línia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-3024/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: obranná línia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom banícky Angyalova ul. 40
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2311/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: banícky pavlačový dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlynica s flotáciou Banská cesta
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2718/1 Unifikovaný názov PO: mlynica s flotáciou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: St.hala+dopr.chodba+most

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Taviareň s laboratóriom Banská cesta
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2718/2 Unifikovaný názov PO: taviareň s laboratóriom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Taviareň a laboratórium

Most cestný Nahrať súbor Most cestný Banská cesta 0
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2729/0 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža tažná Banská cesta 27
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2716/1 Unifikovaný názov PO: veža tažná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šachta Ludovika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Drviareň Banská cesta 27
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2716/2 Unifikovaný názov PO: drviareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Drviaren rúd

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova administratívna Banská cesta 39
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-3388/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Klopačka Banská cesta 45-47
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2719/0 Unifikovaný názov PO: klopačka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka prícestná Banská cesta 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-11370/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka prícestná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária - Banícka kaplnka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pokladnička Banská cesta 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-11370/2 Unifikovaný názov PO: pokladnička

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná - Banícka pokladnicka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila pamätná Bystrická ul. 24
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2758/1 Unifikovaný názov PO: vila pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Angyal V. a G. - 1888-1956,výtvarník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Altánok Bystrická ul.
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2758/2 Unifikovaný názov PO: altánok

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom banícky Bystrická ul. 30
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2308/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom banícky Bystrická ul. 80
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2310/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Božia muka Bystrická ul.,Part.dol. 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2928/0 Unifikovaný názov PO: božia muka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Socha Nahrať súbor Socha Dolná ul.
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2318/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3179/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 2
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3155/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 4
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3156/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Penzión Veža

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 5
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3178/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Židovská modlitebna

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 6
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3157/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 7
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3177/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 8
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3158/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 9
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3176/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 10
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3182/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 11
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3175/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 12
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3159/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 13
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3174/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Dolná ul. 14
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2914/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,SNP

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Dolná ul. 14
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2914/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánska brigáda

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 15
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3173/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 16
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3161/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 18
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3162/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 19
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3172/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Štanclovský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 20
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3163/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - dom Kamenský

Špitál Nahrať súbor Špitál Dolná ul. 21
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2314/1 Unifikovaný názov PO: špitál

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol Nahrať súbor Kostol Dolná ul. 21
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2314/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Alžbety

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 24
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3164/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 28
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3166/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 30
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3167/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 32
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3168/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 34
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3169/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 40
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3170/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dolná ul. 48
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3171/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Elektráreň Dolná ul. 82
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2761/1 Unifikovaný názov PO: elektráreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Štôlňa Horváthova ul. 4
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-3387/0 Unifikovaný názov PO: štôlňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Horná dedicná štôlna

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horváthova ul. 6
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3385/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Horváthova ul. 9
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2306/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Šachta Nahrať súbor Šachta Horváthova ul. 10
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3094/1 Unifikovaný názov PO: šachta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ferdinand - Šachta Ferdinand

Strojovňa Nahrať súbor Strojovňa Horváthova ul. 10
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3094/2 Unifikovaný názov PO: strojovňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: strojovna šachty Ferdinand

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Horváthova ul. 13
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3192/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Horváthova ul. 33
KÚ: Kremnica

Poloha
613-11491/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Vítazkovský dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most cestný Jiráskova ul. 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2730/0 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Socha Nahrať súbor Socha Kollárova ul.
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2317/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Kollárova ul. 1
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2297/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky ii. Nahrať súbor Dom meštiansky ii. Kollárova ul. 3
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2297/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Škola pamätná Nahrať súbor Škola pamätná Kollárova ul. 7
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3025/1 Unifikovaný názov PO: škola pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kollár Ján - Býv.Kollárovo gymn.

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Kollárova ul. 7
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3025/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kollár Ján - 1793-1852,básnik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kollárova ul. 11
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3185/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kollárova ul. 13
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3184/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom banícky Kollárova ul. 25
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2312/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevený

Gymnázium Nahrať súbor Gymnázium Križkova ul. 4
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2316/0 Unifikovaný názov PO: gymnázium

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Križkova ul. 6
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2759/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Križkova ul. 7
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3189/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Škola Nahrať súbor Škola Križkova ul. 8
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3190/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol Nahrať súbor Kostol Križkova ul. 12
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2313/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Fara Nahrať súbor Fara Križkova ul. 12
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2313/2 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. - Dnešná fara

Fara Nahrať súbor Fara Križkova ul. 12
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2313/3 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v. - Bývalá fara

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Križkova ul. 14
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2303/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zechenter-Laskomerský G. - Pôsobisko G.Z.Laskomersk.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Križkova ul. 14
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2303/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zechenter-Laskomerský G. - 1824-1908,spisovat.,lekár

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Križkova ul. 0
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2303/3 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zechenterovská záhr.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Križkova ul. 16
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2304/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Križkova ul. 18
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2305/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Križko Pavol - 1841-1902,archivár

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Križkova ul. 18
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2305/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Križko Pavol - 1841-1902,archivár

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kutnohorská ul. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2307/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vyhorený remeselnícky dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kutnohorská ul. 2
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2300/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Kutnohorská ul. 3
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3201/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nájomný - nájomný dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kutnohorská ul. 4
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2299/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kutnohorská ul. 5
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3200/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Zbrojnica Nahrať súbor Zbrojnica Kutnohorská ul. 6
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3193/0 Unifikovaný názov PO: zbrojnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kutnohorská ul. 8
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3194/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kutnohorská ul. 9
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3199/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kutnohorská ul. 11
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3198/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kutnohorská ul. 12
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3195/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kutnohorská ul. 13
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2301/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Šarközyovský starý dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kutnohorská ul. 14
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3196/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kutnohorská ul. 15
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3197/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Býv.Andorovský dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Langsfeldova ul.
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1297/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Langsfeld J. - 1825-1849,ucitel,dôstoj.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom remeselnícky Langsfeldova ul. 19
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3382/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka Langsfeldova ul. 47
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3383/0 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen - komorská sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stlp lampový Nová dolina ul.
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1240/0 Unifikovaný názov PO: stlp lampový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prícestný - Wetterkreuz

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Banský úrad Nová dolina ul. 8
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3384/0 Unifikovaný názov PO: banský úrad

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Banský úrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka Partizánska dolina ul. 0
KÚ: Kremnica

Poloha
613-1238/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Anny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Partizánska dolina ul. 0
KÚ: Kremnica

Poloha
613-1296/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP 11 - Popravení ucast.SNP

Barbakán Nahrať súbor Barbakán SNP nám.
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2271/1 Unifikovaný názov PO: barbakán

Bližšie určenie; zaužívaný názov: brána dolná - Predsunutá veža+prejazd

Pomník Nahrať súbor Pomník SNP nám. 0
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2912/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: úcastníci SNP

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 3
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3181/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky SNP nám. 5
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3180/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2271/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Bašta Nahrať súbor Bašta Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2271/3 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhozápadná - Cierna veža

Veža bránová Nahrať súbor Veža bránová Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2271/8 Unifikovaný názov PO: veža bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: južná - Dolná brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta iv. Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/9 Unifikovaný názov PO: bašta iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Červená veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta v. Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/10 Unifikovaný názov PO: bašta v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Biela veža,Hellov dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový i. Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/11 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový ii. Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/12 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový iii. Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/13 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr s baštou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový iv. Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/14 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový v. Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/15 Unifikovaný názov PO: múr hradbový v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový vi. Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/16 Unifikovaný názov PO: múr hradbový vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový vii. Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/17 Unifikovaný názov PO: múr hradbový vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový viii. Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/18 Unifikovaný názov PO: múr hradbový viii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Štefánikovo nám.
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2280/0 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Trojica - Morový stlp

Fontána Nahrať súbor Fontána Štefánikovo nám. 0
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2926/0 Unifikovaný názov PO: fontána

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Radnica pamätná Nahrať súbor Radnica pamätná Štefánikovo nám. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2282/1 Unifikovaný názov PO: radnica pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sienový,solitér - dvojsienový meštiansky dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2282/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sienový,radový - Hinkohaus,mestský archív

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Štefánikovo nám. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2282/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oslobodenie

Radnica Nahrať súbor Radnica Štefánikovo nám. 3
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2282/4 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - dom na hradbách

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Štefánikovo nám. 2
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2294/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Bellov dom

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Štefánikovo nám. 2
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2294/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bella J.L. - 1843-1936,skladateľ

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 4
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2293/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fara Nahrať súbor Fara Štefánikovo nám. 5
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2283/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Bašta Nahrať súbor Bašta Štefánikovo nám.
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2271/6 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhovýchodná - Cervená veža

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 7
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2284/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 9
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2284/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 10
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2296/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - ubytovancie a školiace centrum

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 15
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2285/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 16
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2292/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - espresso Permoník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta Štefánikovo nám. 17
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/7 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: južná - Biela veža,Hellov dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta Štefánikovo nám.
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/5 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severná,otvorená - Polkruhová bašta

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 19
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2281/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Múzeum medailí a mincí

Socha Nahrať súbor Socha Štefánikovo nám. 19
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2281/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Štefánikovo nám. 19
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-12113/1 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: torzo sochy sv.Floriána

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 21
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2287/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 22
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2291/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Mincovňa
Nahrať súbor
Mincovňa Štefánikovo nám. 24
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2278/1 Unifikovaný názov PO: mincovňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielne mincovne Štefánikovo nám. 24
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2278/2 Unifikovaný názov PO: dielne mincovne

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica Štefánikovo nám. 34
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-3203/0 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Konvent Nahrať súbor Konvent Štefánikovo nám. 36
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2276/1 Unifikovaný názov PO: konvent

Bližšie určenie; zaužívaný názov: františkánsky

Lit.: REŤKOVSKÁ, Adriana a kol.: Františkánsky kláštor v Kremnici.

In: Monument revue, roč. 4, 2015, č. 1, s. 30 - 37. Dostupné on-line.

Kostol Nahrať súbor Kostol Štefánikovo nám. 36
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2276/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Františka z Assisi - františkánsky

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka Štefánikovo nám. 36
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2276/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Loretánskej - loretánska kaplnka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka Štefánikovo nám. 36
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2276/4 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen - františkánska kláštorná sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta Štefánikovo nám. 36
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2271/4 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: západná - Františkánska bašta

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 38
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2290/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 40
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2289/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - polovnícka reštaurácia

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikovo nám. 42
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2288/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - gotic.dom,Varhanovský-elektro

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Štúrova ul. 3
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3381/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamen

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 7
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3380/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrova ul. 9
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3379/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - Frolikánsky dom

Kostol
Nahrať súbor
Kostol sv. Kataríny Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2272/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kataríny

Opevnenie hradu Nahrať súbor Opevnenie hradu Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2272/2 Unifikovaný názov PO: opevnenie hradu

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hradbový a parkánový múr

Karner Nahrať súbor Karner Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2272/3 Unifikovaný názov PO: karner

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ondrej - Kaplnka s osáriom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Radnica Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2272/4 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2272/5 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata - Nepoškvrnená Panna Mária

Bašta parkanová Nahrať súbor Bašta parkanová Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2272/6 Unifikovaný názov PO: bašta parkanová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Banícka bašta

Veža vstupná so schodiskom Nahrať súbor Veža vstupná so schodiskom Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2272/7 Unifikovaný názov PO: veža vstupná so schodiskom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: južná - Farská veža

Veža bránová Nahrať súbor Veža bránová Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2272/8 Unifikovaný názov PO: veža bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severná,vstupná

Veža hradná Nahrať súbor Veža hradná Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2272/9 Unifikovaný názov PO: veža hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Malá veža, Türl,Hodinová veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Parkan Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2272/10 Unifikovaný názov PO: parkan

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priestor v hradbách

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr parkanový Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2272/11 Unifikovaný názov PO: múr parkanový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: parkánový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Parkan Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2272/12 Unifikovaný názov PO: parkan

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zwinger,parkan

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža bránová ii. Zámocké nám. 1
KÚ: Kremnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-2272/13 Unifikovaný názov PO: veža bránová ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Farská veža,J veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Zámocké nám. 7
KÚ: Kremnica

Poloha
613-3191/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový pamätný Zechenterova ul. 5
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2915/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armádne velitelstvo

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Zechenterova ul. 5
KÚ: Kremnica

Poloha
613-2915/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armádne velitelstvo

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty