Zoznam kultúrnych pamiatok v Krupine

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Krupina v okrese Krupina.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR)[1].

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový
KÚ: Krupina

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
605-1099/1 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Bastión Nahrať súbor Bastión
KÚ: Krupina

Poloha
605-1099/2 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhozápadný

Veža strážna Nahrať súbor Veža strážna
KÚ: Krupina

Poloha
605-1100/0 Unifikovaný názov PO: veža strážna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Protiturecká veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park mestský
KÚ: Krupina

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
605-1166/1 Unifikovaný názov PO: park mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Krupina

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
605-2878/0 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rumunský vojak

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrobka
KÚ: Krupina

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
605-11991/0 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Plachých - hrobka Plachých

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol zaniknutý
KÚ: Krupina

Poloha
605-10776/0 Unifikovaný názov PO: kostol zaniknutý

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Petra - Zaniknutý kostol Na Petre

V súčasnosti sú základy kostola zasypané
Kostol Nahrať súbor Kostol Bočkayho nám. 60
KÚ: Krupina

Poloha
605-1098/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Narodenia P.M. - Bazilika

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Bočkayho nám. 60
KÚ: Krupina

Poloha
605-1098/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Socha Nahrať súbor Socha Bočkayho nám.
KÚ: Krupina

Poloha
605-1098/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký

Pomník so sochou Nahrať súbor Pomník so sochou Park A.Sládkoviča
KÚ: Krupina

Poloha
605-1166/2 Unifikovaný názov PO: pomník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sládkovič A. - 1820-1872,básnik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Partizánska ul. 6
KÚ: Krupina

Poloha
605-10712/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom remeselnícky Pribinova ul. 1
KÚ: Krupina

Poloha
605-10713/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Kláštor piaristov Nahrať súbor Kláštor piaristov Sládkovičova ul. 10
KÚ: Krupina

Poloha
605-11079/0 Unifikovaný názov PO: kláštor piaristov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: piaristický

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Sládkovičova ul. 20
KÚ: Krupina

Poloha
605-11097/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný Sládkovičovo nám. 13
KÚ: Krupina

Poloha
605-1165/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sládkovič A. - 1820-1872,básnik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabula pamätná Sládkovičovo nám. 13
KÚ: Krupina

Poloha
605-1165/2 Unifikovaný názov PO: tabula pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sládkovič A. - 1820-1872,básnik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom remeselnícky SNP nám. 19
KÚ: Krupina

Poloha
605-11098/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom remeselnícky SNP nám. 20
KÚ: Krupina

Poloha
605-10714/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Svätotrojičné nám.
KÚ: Krupina

Poloha
605-1101/0 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Trojica

Pomník Nahrať súbor Pomník Svätotrojičné nám.
KÚ: Krupina

Poloha
605-2877/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Svätotrojičné nám. 2
KÚ: Krupina

Poloha
605-10767/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný Svätotrojičné nám. 4
KÚ: Krupina

Poloha
605-2879/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: revolučný NV

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabula pamätná Svätotrojičné nám. 4
KÚ: Krupina

Poloha
605-2879/2 Unifikovaný názov PO: tabula pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: revolučný NV

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Svätotrojičné nám. 15
KÚ: Krupina

Poloha
605-3480/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Tabula pamätná Nahrať súbor Tabula pamätná Svätotrojičné nám. 21
KÚ: Krupina

Poloha
605-1167/0 Unifikovaný názov PO: tabula pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šoltésová E.M. - 1855-1939,spisovateľka


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty