Zoznam kultúrnych pamiatok v Lučenci

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Lučenec v okrese Lučenec.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR)[1].

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Židovská márnica Nahrať súbor Židovská márnica
KÚ: Lučenec

Poloha
606-458/0 Unifikovaný názov PO: židovská márnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Židovská márnica bola postavená v roku 1909
Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Lučenec

Poloha
606-516/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pomník padlých rumunských vojakov II. svetovej vojny

Krypta Nahrať súbor Krypta
KÚ: Lučenec

Poloha
606-2741/0 Unifikovaný názov PO: krypta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Raday P. - 18.st. diplomat, spisovateľ

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Zámocká ul. 54
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3479/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Synagóga
Nahrať súbor
Synagóga Adyho ul. 4
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3507/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Lit.: MORAVČÍKOVÁ, Andrea: Neologická synagóga v Lučenci. In: Pamiatky a múzeá, roč. 65, 2016, č. 3, s. 28 – 31.

ADAMOVÁ, Mária – PUNTIGÁN, Jozef – SEDLIAKOVÁ, Erika: Lučenec – synagóga v premenách času. Lučenec : Mesto Lučenec 2016, 169 s. ISBN 978-80-972273-3-3

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Cintorínska ul.
KÚ: Lučenec

Poloha
606-519/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Timrava B.S. - 1867-1951,spisovateľka

Hrobka Nahrať súbor Hrobka Cintorínska ul.
KÚ: Lučenec

Poloha
606-10455/0 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod. Andrejcsik - Hrobka rod. Andrejcsikovcov

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Fiľakovská cesta 12
KÚ: Lučenec

Poloha
606-10452/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Szillasyho kaštieľ

Radnica Nahrať súbor Radnica Herza dr. ul. 1
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3488/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Herza dr. ul. 12
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3494/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Administratívna budova Nahrať súbor Administratívna budova Herza dr. ul. 14
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3483/0 Unifikovaný názov PO: administratívna budova

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná - Okresný súd

Vila Nahrať súbor Vila Jókaiho ul. 7
KÚ: Lučenec

Poloha
606-10958/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radová - Rakottayho vila

Vila Nahrať súbor Vila Jókaiho ul. 13
KÚ: Lučenec

Poloha
606-11072/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vila G.Rakottyaya

Altánok Nahrať súbor Altánok Jókaiho ul. 13
KÚ: Lučenec

Poloha
606-11072/2 Unifikovaný názov PO: altánok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhradný altánok

Parcelný múr Nahrať súbor Parcelný múr Jókaiho ul. 13
KÚ: Lučenec

Poloha
606-11072/3 Unifikovaný názov PO: parcelný múr

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Zábradlie so stĺpmi Nahrať súbor Zábradlie so stĺpmi Jókaiho ul. 13
KÚ: Lučenec

Poloha
606-11072/4 Unifikovaný názov PO: zábradlie so stĺpmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Súbor stĺpikov Nahrať súbor Súbor stĺpikov Jókaiho ul. 13
KÚ: Lučenec

Poloha
606-11072/5 Unifikovaný názov PO: súbor stĺpikov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Nádoba s podstavcom Nahrať súbor Nádoba s podstavcom Jókaiho ul. 13
KÚ: Lučenec

Poloha
606-11072/6 Unifikovaný názov PO: nádoba s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Kármána J. ul. 1
KÚ: Lučenec

Poloha
606-454/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kalvínsky kostol

Banka (dnes novohradská knižnica)
Nahrať súbor
Banka (dnes novohradská knižnica) Kármána J. ul. 2
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3489/0 Unifikovaný názov PO: banka (dnes novohradská knižnica)

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Pedagogická škola Nahrať súbor Pedagogická škola Komenského ul. 12
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3502/0 Unifikovaný názov PO: pedagogická škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Býv. učiteľský ústav

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Komenského ul. 14
KÚ: Lučenec

Poloha
606-453/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Evanjelický kostol

Fara Nahrať súbor Fara Komenského ul. 16
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3503/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Evanjelická fara

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Kubínyiho nám.
KÚ: Lučenec

Poloha
606-452/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Katolícky kostol Navštívenia P. M.

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Kubínyiho nám. 1
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3484/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fara Nahrať súbor Fara Kubínyiho nám. 2
KÚ: Lučenec

Poloha
606-456/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Kubínyiho nám. 3
KÚ: Lučenec

Poloha
606-457/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Kubínyiho nám. 4
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3485/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Kubínyiho nám. 5
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3490/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Základná škola Nahrať súbor Základná škola Kubínyiho nám. 6
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3491/0 Unifikovaný názov PO: základná škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bývalá dievčenská mestská škola

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Kubínyiho nám. 7
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3487/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Kubínyiho nám. 8
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3486/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Banka Nahrať súbor Banka Kubínyiho nám. 9
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3492/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bývalá Dunajská banka

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Kubínyiho nám. 10
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3493/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Masarykova ul. 2
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3495/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Masarykova ul. 4
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3496/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Masarykova ul. 6
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3497/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Masarykova ul. 8
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3498/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Masarykova ul. 10
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3499/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Masarykova ul. 28
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3500/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Masarykova ul. 29
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3501/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Masarykova ul. 34
KÚ: Lučenec

Poloha
606-11073/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Polyfunkčný dom
Nahrať súbor
Polyfunkčný dom Novohradská ul. 2
KÚ: Lučenec

Poloha
606-10806/0 Unifikovaný názov PO: polyfunkčný dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Budova bývalej YMCY

Reduta
Nahrať súbor
Reduta Vajanského ul. 2
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3482/0 Unifikovaný názov PO: reduta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Pamätná tabuľa Nahrať súbor Pamätná tabuľa Vajanského ul. 5
KÚ: Lučenec

Poloha
606-517/0 Unifikovaný názov PO: pamätná tabuľa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Petöfi S. - 1823-1849, básnik

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Vajanského ul. 7
KÚ: Lučenec

Poloha
606-10451/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Vajanského ul. 14
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3504/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Administratívna budova Nahrať súbor Administratívna budova Vajanského ul. 16
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3505/0 Unifikovaný názov PO: administratívna budova

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná

Meštiansky dom Nahrať súbor Meštiansky dom Vodu dr. ul. 2
KÚ: Lučenec

Poloha
606-10765/0 Unifikovaný názov PO: meštiansky dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Pamätná tabuľa Nahrať súbor Pamätná tabuľa Zvolenská cesta 10
KÚ: Lučenec

Poloha
606-518/0 Unifikovaný názov PO: pamätná tabuľa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Timrava B.S. - 1867-1951, spisovateľka

Kaviareň Nahrať súbor Kaviareň Železničná ul. 1
KÚ: Lučenec

Poloha
606-3506/0 Unifikovaný názov PO: kaviareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Býv. kaviareň F.M.K.E

Bytový dom Nahrať súbor Bytový dom Železničná ul. 16
KÚ: Lučenec

Poloha
606-11249/0 Unifikovaný názov PO: bytový dom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Dolná Slatinka 4
KÚ: Opatová

Poloha
606-470/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Park Nahrať súbor Park Dolná Slatinka 0
KÚ: Opatová

Poloha
606-470/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 0

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Jegorova ul. 3
KÚ: Opatová

Poloha
606-469/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Park Nahrať súbor Park Jegorova ul.
KÚ: Opatová

Poloha
606-469/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Jegorova ul. 10
KÚ: Opatová

Poloha
606-471/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Park
Nahrať súbor
Park Jegorova ul.
KÚ: Opatová

Poloha
606-471/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pamätná tabuľa Nahrať súbor Pamätná tabuľa Gemerská cesta 32
KÚ: Opatová

Poloha
606-522/0 Unifikovaný názov PO: pamätná tabuľa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jirásek A. - 1851-1930, spisovateľ

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty