Zoznam kultúrnych pamiatok v Michalovciach

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Michalovce v okrese Michalovce.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Hroby s náhrobníkmi Nahrať súbor Hroby s náhrobníkmi
KÚ: Michalovce

Poloha
807-1363/2 Unifikovaný názov PO: hroby s náhrobníkmi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.vojaci; 20 000 vojakov-padlí na vých.S

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Michalovce

Poloha
807-1363/1 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda; Pomník padlým sov.armády

Dom polyfunkčný Nahrať súbor Dom polyfunkčný Gorkého ul. 1
KÚ: Michalovce

Poloha
807-4113/0 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Maxim´s pub

Kino Nahrať súbor Kino Gorkého ul. 4
KÚ: Michalovce

Poloha
807-4085/0 Unifikovaný názov PO: kino

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Kino Mier, Kino Capitol

Kostol Nahrať súbor Kostol Hollého ul. 2
KÚ: Michalovce

Poloha
807-62/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr.k.Narodenia P.M.; k.Narod.Presvätej Bohorodičky

Dom pamätný
Nahrať súbor
Dom pamätný Hrádok 1
KÚ: Michalovce

Poloha
807-4419/0 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mousson Teodor Jozef; 1887-1946,maliar

Kaplnka pohrebná Nahrať súbor Kaplnka pohrebná Hrádok 3
KÚ: Michalovce

Poloha
807-79/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Antona Paduánskeho; mauzóleum manž.Sztárayovcov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hroby spoločné Kollárova ul.
KÚ: Michalovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
807-1364/2 Unifikovaný názov PO: hroby spoločné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí vojaci v I.sv.v.; 2 masové hroby vojakov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Kollárova ul. 0
KÚ: Michalovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
807-1362/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí vojaci sov.armády; padlí v okrese Michalovce

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Kollárova ul. 0
KÚ: Michalovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
807-1364/1 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.sv.v.; Pomník padlým v 1.sv.vojne

Kostol základy Nahrať súbor Kostol základy Kostolné nám.
KÚ: Michalovce

Poloha
807-11437/1 Unifikovaný názov PO: kostol základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané,prezentované; rotunda

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný Kostolné nám.
KÚ: Michalovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
807-11437/2 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané; príkostolný cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa Kostolné nám.
KÚ: Michalovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
807-11437/3 Unifikovaný názov PO: studňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané; cintorínska studňa

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Kostolné nám. 2
KÚ: Michalovce

Poloha
807-60/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Múzeum,Michalovský vodný hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ Kostolné nám. 3
KÚ: Michalovce

Poloha
807-60/2 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Starý kaštieľ, Galéria

Koniareň Nahrať súbor Koniareň Kostolné nám. 2
KÚ: Michalovce

Poloha
807-60/3 Unifikovaný názov PO: koniareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; koniareň

Park Nahrať súbor Park Kostolné nám.
KÚ: Michalovce

Poloha
807-60/4 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kerta, Park mieru

Kostol Nahrať súbor Kostol Kostolné nám. 8
KÚ: Michalovce

Poloha
807-61/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Narodenia P.M.

Kostol Nahrať súbor Kostol Masarykova ul. 37
KÚ: Michalovce

Poloha
807-63/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr.k.sv.Ducha; kláštor-redemptoristi

Kaplnka cintorínska Nahrať súbor Kaplnka cintorínska Nálepku kpt. ul.
KÚ: Michalovce

Poloha
807-11342/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka cintorínska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Ružencovej

Tabuľa pamätná s bustou Nahrať súbor Tabuľa pamätná s bustou Nálepku kpt. ul. 16
KÚ: Michalovce

Poloha
807-4297/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná s bustou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Horov Pavol; 1914-1975,básnik

Hotel Nahrať súbor Hotel Osloboditeľov nám. 10
KÚ: Michalovce

Poloha
807-4109/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Hotel U zlatého býka

Banka Nahrať súbor Banka Osloboditeľov nám. 15
KÚ: Michalovce

Poloha
807-4111/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Roľnícka banka,Knižnica,Legiob

Banka Nahrať súbor Banka Osloboditeľov nám. 21
KÚ: Michalovce

Poloha
807-2266/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; Zemplínske osvetové stredisko

Radnica Nahrať súbor Radnica Osloboditeľov nám. 30
KÚ: Michalovce

Poloha
807-4110/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Mestský úrad

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Osloboditeľov nám. 68
KÚ: Michalovce

Poloha
807-4112/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Hotel Bistro,Grand

Pomník Nahrať súbor Pomník Užhorodská ul.
KÚ: Michalovce

Poloha
807-1361/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí vojaci sov.armády; Pomník padlým vojak.sov.armády

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty