Zoznam kultúrnych pamiatok v Modrom Kameni

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovanie Krista

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 13.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty
Nahrať súbor
Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/15 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 14.zastavenie

Kaplnka náboženských právd
Nahrať súbor
Kaplnka náboženských právd
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/16 Unifikovaný názov PO: kaplnka náboženských právd

Bližšie určenie; zaužívaný názov: očistec

Kaplnka náboženských právd
Nahrať súbor
Kaplnka náboženských právd
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/17 Unifikovaný názov PO: kaplnka náboženských právd

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Posledný súd

Kaplnka náboženských právd
Nahrať súbor
Kaplnka náboženských právd
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/18 Unifikovaný názov PO: kaplnka náboženských právd

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zmrtvychvstania Krista

Kaplnka náboženských právd
Nahrať súbor
Kaplnka náboženských právd
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/19 Unifikovaný názov PO: kaplnka náboženských právd

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel strážny

Kaplnka náboženských právd
Nahrať súbor
Kaplnka náboženských právd
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/20 Unifikovaný názov PO: kaplnka náboženských právd

Bližšie určenie; zaužívaný názov: P.M.útočište hriešnikov

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/21 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Sedembolestnej

Kríž
Nahrať súbor
Kríž
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-466/22 Unifikovaný názov PO: kríž

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Socha na stĺpe Nahrať súbor Socha na stĺpe
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-467/0 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária s dieťaťom - Madona

Palác hradný Nahrať súbor Palác hradný Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/1 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro - Modrý Kameň

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Múr parkanový Nahrať súbor Múr parkanový Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/3 Unifikovaný názov PO: múr parkanový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/4 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro - baroková záhrada

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta parkanová Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/5 Unifikovaný názov PO: bašta parkanová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Parkan Nahrať súbor Parkan Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/6 Unifikovaný názov PO: parkan

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Bastión Nahrať súbor Bastión Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/7 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/8 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - Modrý Kameň

Kaplnka hradná Nahrať súbor Kaplnka hradná Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Stavba hospodárska Nahrať súbor Stavba hospodárska Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/10 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Nádvorie hradné Nahrať súbor Nádvorie hradné Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/11 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Most hradný Nahrať súbor Most hradný Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/12 Unifikovaný názov PO: most hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - most oblúkový (kameň,tehla)

Priekopa hradná Nahrať súbor Priekopa hradná Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/13 Unifikovaný názov PO: priekopa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Zámocká ul. 1
KÚ: Modrý Kameň

Poloha
610-465/14 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie - zeleň okolo hradu

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty